Việc làm tiềm năng

Thông tin công ty

Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm

Tên Liên hệ 028-393-908-84/83 (Lan)
Email liên hệ lan-ttn@vn.forval.com
Thành lập 13-05-1995
Địa điểm:  [Đồng Nai,Vietnam ]
Các thể loại Sản xuất và thương mại
Số Fax
Thành lập 13-05-1995
Thông tin chi tiết

- Thuôc tập đoàn của Nhật Bản.

- Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm.

Quy mô trên 100 người