Việc làm tiềm năng

Thông tin công ty

Công ty Nhật chuyên về sản xuất đồ điện dân dụng và vải dệt

Tên Liên hệ 028-393-908-84/83 (Lan)
Email liên hệ lam-lnt@vn.forval.com
Thành lập 18-12-2012
Địa điểm:  [Đồng Nai,Vietnam ]
Các thể loại Sản xuất và kinh doanh
Số Fax
Thành lập 18-12-2012
Thông tin chi tiết

Công ty của Nhật chuyên sản xuất đồ điện dân dụng (chính), sản xuất vải dệt thoi, sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác, sản xuất máy thông dụng khác.

Quy mô 10-100 người