Việc làm tiềm năng

Thông tin công ty

Công ty Nhật khu vực Đồng Nai

Tên Liên hệ 028-393-908-84/83 (Lan)
Email liên hệ lam-lnt@vn.forval.com
Thành lập 01-01-1970
Địa điểm:  [Đồng Nai,Vietnam ]
Các thể loại Sản xuất
Số Fax
Thành lập 01-01-1970
Thông tin chi tiết
Quy mô