Việc làm tiềm năng

Thông tin công ty

Công ty Nhật sản xuất vớ

Tên Liên hệ 028-393-908-84/83 (Trang)
Email liên hệ lam-lnt@vn.forval.com
Thành lập 01-01-1970
Địa điểm:  [Hồ Chí Minh,Vietnam ]
Các thể loại Sản xuất
Số Fax
Thành lập 01-01-1970
Thông tin chi tiết

Công ty đang trong giai đoạn thành chi nhánh tại Việt Nam.

Quy mô 1-100 người