Việc làm tiềm năng

Thông tin công ty

Là Công ty có 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên sản xuất bao bì Carton chất lượng cao.

Tên Liên hệ 028-393-908-84/83 (Lan)
Email liên hệ lan-ttn@vn.forval.com
Thành lập 06-04-2015
Địa điểm: 
Các thể loại Sản xuất
Số Fax
Thành lập 06-04-2015
Thông tin chi tiết

Là Công ty có 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên sản xuất bao bì Carton chất lượng cao.

Quy mô