Khóa học Tiếng Nhật tạo ấn tượng tốt ngay lần gặp đầu tiên

Tiếng Nhật của bạn đang sử dụng có để lại ấn tượng xấu cho đối phương không?

Thông qua khóa học, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn biết những tiếng Nhật nào nếu sử dụng sẽ tạo đươc ấn tượng tốt ngay lần gặp đầu tiên.

Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký online để thành viên của Forval VN.

Sau đó thực hiện các bước đăng ký online để tham gia theo hướng dẫn trên website

Thông tin chí tiết, vui lòng liên hệ 028-393-908-84/83 (Ms. Trân)

Thuộc tính sự kiện

Ngày bắt đầu 08-11-2017 6:00 pm
Ngày kết thúc 08-11-2017 8:00 pm
Đăng ký bắt đầu ngày 07-24-2017
Số chổ 100
Đã đăng ký 16
Số chỗ trống 84
Đăng ký kết thúc 08-10-2017 11:00 pm
Giá 1 người Miễn phí
Speaker Mr. Tanaka Koichi
Địa điểm
Forval Vietnam Co., Ltd
72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Forval Vietnam Co., Ltd
Chúng tôi không còn chấp nhận đăng ký cho sự kiện này
84
Chia sẻ sự kiện này: